Talebi Inistituteترمیم الشعر طالبیتماس با انستیتو ترمیم موی طالبیدرباره ما و روش کار ماگالری تصاویر ترمیم موی طالبیترمیم موی طالبی
 
 
 
Article
مقاله
چرا ترمیم موی طالبیترمیم مو یا کاشت مو
دلایل ریزش مو
پیشگیری و درمان
ریزش مو در خانمها
مقالات

اثرات نرم کننده مو ، ژل مو و تافت بر موها
بیشتر آدمها از این كه موهایشان بعد از حمام شستشو حالت مو وز به خود میگیرد و به سختی شانه میشود، شاكی هستند و دوست دارند بعد از حمام كردن، موهایی نرم، صاف و درخشنده داشته باشند. شاید شما هم جزء همین افراد باشید و شاید تا به حال ، راههای زیادی را امتحان کرده باشید. به هر حال به نظرمیرسد استفاده ازنرم كننده و حالت دهنده ( كاندیشنر) ارایشی و بهداشتی میتواند یكی از آسان ترین و بهترین راه حلها برای فرم دادن مو و فرم مو میباشد

نرم كننده مو حالت دهنده یا كاندیشنر از موادی تشكیل شده كه در ساختار مولكولی آن بار مثبت وجود دارد. خنثی شدن بار الكتریكی مو توسط حالتدهنده باعث مسطح شدن پولكهای مو و صاف شدن آنها و در نتیجه حالتپذیری، درخشش و سهولت شانه زدن در حالت خشك و مرطوب میشود
هر چه جنس مو خشك تر باشد، نیاز بیشتری به حالت دهنده دارد. طوری كه برای موهای خیلی خشك و آسیب دیده، از حالت دهنده هایی با نفوذ عمقی استفاده میشود
به طور كلی، حالتدهندهها دو دسته هستند
دسته اول آنهاییهستند كه بعد از شامپو زدن استفاده میشوند و قبل از خشك كردن نیاز به آبكشی دارند، بنابراین مقدار كمی از آن روی مو باقی میماند .
دسته دوم از حالت دهندهها، نیاز به آبكشی ندارند، بنابراین تا دفعه بعد كه شامپو زدن انجام میشود، به طور كامل روی موها باقی میمانند
بر خلاف آبكشی شامپو كه هر چه بیشتر باشد بهتر است، برای آبكشی حالت دهنده زیاد افراط نكنید. چون همانطور كه گفته شد، باید مقداری از حالت دهنده روی سطح موی شما باقی بماند.برای این منظور، حالت دهنده را زمانی استفاده كنید كه قصد دارید از حمام خارج شوید
نكته دیگری كه باید تأكید کنم، این است كه تنها مقدار كمی از حالتدهنده باید روی موی شما باقی بماند، در حدی كه هنوز احساس كنید سطح مو لیز است، زیرا باقی گذاشتن مقدار زیادی از حالت دهنده، نه تنها باعث نرمی و حالت پذیری بیشتر مو نمیشود، بلكه باعث احساس سنگینی و كدورت مو شده و آن را بد حالت میكند. البته روی موهای زبر و ضخیم، ناچارید مقدار بیشتری از حالتدهنده به جا بگذارید تا اثر كند
حالت دهنده شكل دادن به مو تاریخچهای بسیار طولانی به قدمت دوران باستان دارد. در آن دوران، از استوانههای فلزی، روغنها و مواد معطر و عطر برای این كار استفاده میشد، اما الان فرآوردههای ارایشی و بهداشتی گوناگونی تولید شده كه بخشی از درآمد ما صرف خریداری آنهامیشود
شما با این فرآوردهها چقدر آشنایی دارید؟ ژل مو ، تافت مو ، اسپری مو ، موس ، فوم مو، كرم ، واكس مو و روغن مو و ... و این كه هر كدام چه فایده و ضررهایی دارد
مواد حالت دهنده مو، همگی از نظر شیمیایی ، پلیمرهای حل شده در حلال مایع هستند. از نظر تركیب شیمیایی، ژل، موسو فوم، پلیمرهایی بر پایه آب هستند و اسپری بر پایه الكل است كرمها بر پایه روغن
وظیفه پلیمرهای موجود در این تركیبات ، این است كه رشتههای مو را به هم وصل كند، ضمن این كه پوشش پلیمری محیط بر تارهای به هم چسبیده مو، باعث افزایش حجم كلی آنها میشود
ژل مو در حال حاضر، ژلهای مو به دو دسته ی كلی تقسیمبندی میشوند.ژلهای روغنی یا میكرو ژلها كه به صورت امولسیونهای شفاف روغن در آب هستند. ( قطرات روغن آنقدر كوچكاند كه امولسیون شفاف به نظر میرسد.) این نوع ژلها بیشترجهت درخشندگی و گره گشایی از مو موقع برس یا شانه كردن استفاده میشوند
ژل باید پوششی سبك، قابل انعطاف و شفاف روی مو بر جا بگذارد و درخشندگی خاصی به آن بدهد. ضمن آن كه گرهها و الكتریسیته ی ساكن مو را تا حدی كم میكند
هر چه مقدار ماده مصرف شده كمتر باشد، موها شلتر خواهند ایستاد. ولی مصرف بیش از حد ژل، موجب كدر شدن موها میشود، طوریكه این مواد مانند دانههای برف یا شوره ی سر روی موها جمع میشوند
ژلها نسبت به موسها قوام سفت تر و كمانعطافتری به موها میدهند و برای آرایشها و مدلهایی كه نیاز به قوام و انعطافناپذیری مو دارند، به كار میروند
بیشتر تولیدكنندگان برای موهای معمولی و موهایی كه به سختی حالت میگیرند، فرمولهای جداگانه دارند
موس؛ نرم ونازك مثل كف موس یا فوم، یكی از محصولات شكلدهنده مو است كه به شكل كفِ كرممانند، از بطری خارج میشود
مواد تشكیلدهنده آن شبیه ژل مو است، با این تفاوت كه در قوطیهای تحت فشار است و در تركیب آن، علاوه بر مواد فعال، مقدار كمی ماده پیشران وجود دارد كه وظیفه خارج كردن ماده و تولید كف را دارد. این كف با شانه روی مو پخش میشود
موس لایه ی نازک تری نسبت به ژل روی مو بهجا میگذارد. در عوض، قدرت نگهداری كمتر و توانایی كمتری در شكل دادن مو دارد و آدم در موقع استفاده از موس، نسبت به ژل احساس بهتری دارد. موسها در واقع برای قوام و ضخامت دادن به مو در نظر گرفته شدهاند و بیشتر به همراه سشوار استفاده میشوند
تافت مو یا اسپری های مو، محلول هایی هستند كه وقتی به مو زده میشوند، پوشش نازكی با استحكام كافی ایجاد میكنند كه بعد از تبخیر حلال، مو را در جای خودنگه میدارد
اسپریهای مو دو دسته اند
• اسپری مدلدهنده كه برای مدل دادن به موها به كار میرود
• اسپری تثبیتكننده كه برای تثبیت مدل مو، استفاده میشود
هر چه قطرات اسپری با اندازه ی درشتتری پراكنده شوند، موها با قدرت بیشتری به هم متصل میشوند، ولی در عوض دیرتر خشك میشوند و مو حالت چسبناك به خود میگیرد
هر چه اندازه قطرههای اسپری كوچك تر باشد، قدرت اتصال موها كمتر شده، زودتر خشك میشود و با برطرف شدن حالت چسبناك، احساس بهتری هنگام دست كشیدن به موها، بر جای میماند

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Copyright 2007
All Rights Reserved for
TALEBI Institute
Designed by: Niazerooz.com